เข้าสู่ระบบ/ลงทะเบียน

โฟโต้บุ๊กปกอ่อน

โฟโต้บุ๊กปกอ่อน

ราคาสินค้าตามรายละเอียดข้างล่าง

* Required Fields
โฟโต้บุ๊กปกอ่อน

รูปแบบ ::  จตุรัส / แนวตั้ง / แนวนอน

ขนาด ::
จตุรัส - ไซด์ S ขนาด 5.50x5.50 นิ้ว | ไซด์ M ขนาด 7.00x7.00 นิ้ว | ไซด์ L ขนาด 8.50x8.50 นิ้ว
แนวตั้ง - ไซด์ S ขนาด 5.75x8.00 นิ้ว | ไซด์ M ขนาด 8.00x10.00 นิ้ว | ไซด์ L ขนาด 8.25x11.00 นิ้ว
แนวนอน - ไซด์ S ขนาด 8.00x5.75 นิ้ว | ไซด์ M ขนาด 10.00x8.00 นิ้ว | ไซด์ L ขนาด 11.00x8.25 นิ้ว

จำนวนหน้า :: 40 - 100 หน้า

ปก :: กระดาษอาร์ตการ์ด 250 แกรม พิมพ์ 4 สี ด้านเดียว

เนื้อใน :: กระดาษอาร์ตด้าน 157 แกรม พิมพ์ 4 สี ทั้ง 2 ด้าน

เทคนิค :: ไสกาว

ระยะเวลาดำเนินการ :: 5-7 วันภายหลังการชำระเงิน (ไม่รวมการจัดส่ง)