เข้าสู่ระบบ/ลงทะเบียน

Postcard Pack

Postcard Pack

ราคาสินค้าตามรายละเอียดข้างล่าง

* Required Fields
โปสการ์ดแพค

รูปแบบ :: โปสการ์ด

ขนาด :: 7x5 นิ้ว

จำนวนหน้า :: 20 แผ่น (ไม่รวมปก)

ปก :: กระดาษแข็ง แปะกระดาษน้ำตาล  ปกหน้าพิมพ์ 4 สี

เนื้อใน :: กระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม  พิมพ์ 4 สี

เทคนิค :: ทากาว ติดผ้ามุ้ง

ระยะเวลาดำเนินการ :: 5-7 วันภายหลังการชำระเงิน (ไม่รวมการจัดส่ง)