เข้าสู่ระบบ/ลงทะเบียน

ปฏิทินแขวน

ปฏิทินแขวน

ราคาสินค้าตามรายละเอียดข้างล่าง

* Required Fields
ปฏิทินแขวน

รูปแบบ :: ปฏิทินแขวนแนวตั้ง

ขนาด :: 11.40x16.55 นิ้ว

จำนวนหน้า :: 14 หน้า >> 7 แผ่น

ปก :: กระดาษการ์ดขาว 210 แกรม พิมพ์ 4 สี

เนื้อใน :: กระดาษการ์ดขาว 210 แกรม พิมพ์ 4 สี

เทคนิค :: เข้าสันห่วง

ระยะเวลาดำเนินการ :: 5-7 วันภายหลังการชำระเงิน (ไม่รวมการจัดส่ง)