เข้าสู่ระบบ/ลงทะเบียน

ปฏิทินตั้งโต๊ะ

ปฏิทินตั้งโต๊ะ

ราคาสินค้าตามรายละเอียดข้างล่าง

* Required Fields
ปฏิทินตั้งโต๊ะ

รูปแบบ :: ปฏิทินตั้งโต๊ะแนวตั้ง และ แนวนอน

ขนาด ::

ปฏิทินตั้งโต๊ะแนวนอน 5.90x8.65 นิ้ว

ปฏิทินตั้งโต๊ะแนวตั้ง 8.65x5.90 นิ้ว

จำนวนหน้า :: 14 หน้า ( 7 แผ่น)

ปก :: กระดาษการ์ดขาว 210 แกรม พิมพ์ 4 สี

เนื้อใน :: กระดาษการ์ดขาว 210 แกรม พิมพ์ 4 สี

เทคนิค :: ขาตั้ง + เข้าสันห่วง

ระยะเวลาดำเนินการ :: 5-7 วันภายหลังการชำระเงิน (ไม่รวมการจัดส่ง)